خدایا شکرت که منجی ما شخصی که از اول عالم همه پیامبران مژده آمدنش را داده‌اند
خدایا شکرت که امام زمان علیه السلام ما پسر اون آقایی هست که اخلاق بی نظیر شون دوست و دشمن را مجذوب میکرد و ایشون پسر امام هادی علیه السلام اند که روشنگر بودند و هدایت گر و ایشان پسر امام جواد علیه السلام که در جود و بخشش زبانزد خاص و عام اند و ایشان پسر امام رضا علیه السلام که امام رئوف اند و محبت و برکت ایشان بر سر ما شیعیان ایران زمین بزرگترین نعمت و افتخار است و ایشان پسر امام کاظم علیه السلام که همواره بر خشم خویش مسلط بودند و ایشان پسر امام جعفر صادق علیه السلام که یادآور صدق و راستی اند و بسیاری از داشته های علمی ما اکنون میراث علمی ایشان است و ایشان پسر امام باقر علیه السلام که شکافنده علوم اند و علم پیش ایشان، مشق علم کرده است و ایشان پسر امام سجاد علیه السلام اند که عارفانه درس خدا پرستی را به ما آموختند و ایشان پسر امام حسین علیه السلام که مظهر آزادگی و مردانگی اند و همچون برادرشان امام حسن علیه‌السلام کریمانه جان خود را نثار سعادت و خوشبختی مردم نمودند و این دو بزرگوار پسر آن شاه آسمانی اند که زمین زیر گام هایش می‌لرزید و همراه سجده هایش کرنش می‌نمود و با نجوا هایش می گریست و چون به مردم می رسید با لبخند هایش دنیا را گلستان می نمود آری او علی علیه السلام بود که چه نیکو همسری بود برای فاطمه سلام الله علیها، آن مادر رحمت و آن دخت گرانمایه پیامبر صلی الله و علیه و آله که کوثر بود و زمینیان لیاقت وجود آسمانی اش را نداشتند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن مرسل رحمت که قابل وصف نیست برای هیچ کس که بداند چقدر ما را دوست داشت و به امتش عشق می ورزید
خدایا شکر که من را اینگونه کرامت دادی و پیرو عزیزانت قراردادی.