امروز ۱۵ شعبان،مصادف
با ۹ فروردین ماه سال ١۴٠۰ است
یک قرن دیگر از عمرمان گذشت
یک قرن دیگر گذشت و ما هنوز……..
ماهنوز لیاقت دیدن روے ماهتان را پیدا نکردیم
بابا جان میدانم که می‌دانید در سال گذشته چه ها کشیده ایم
میدانم که بے امان به حالمان اشک میریزید و ما شیعیان گنهکار را دعا میکنید
مینویسم برایتان در این روز عزیزکه بماند به یادگار براے شما
باباے غریبم زخم هایمان به پاے زخم هاے دل شما که نه
دردهایمان به اندازه دردهاے دل مادرتان که نه
سختے هایمان به اندازه سختے هاے عمه جانم که نه
اما دیگر کارد به استخوانمان رسیده و ته مانده توانمان را داریم نفس نفس میزنیم
برگرد بابا جانم
برگرد که اگر نیایے دیگر قرن بعد را کسے نخواهد دید
پدر مهربانم
من در امیدے ترین روز سال امیدوارم به آن روزے که با آمدنت جهان را شکوفه باران میکنی
امیدوارم به روزے که بیایے و انتقام امام شهیدمان را بگیرے و آبے باشے روے آتشِ دلِ مادرمان
من امید دارم به روزے که مے آیید و جهان را جاے خوبے براے زندگے کردن میکنید
دخترهای خوبم عیدتون مباارک

🎊🌹🎉🎊🌹🎉🎊

 

 

یادتون هست که در قمر رجب سفری ویژه به هتلی ویژه رو در کنارهم تجربه کردیم….
روی هر کدوم از این سوالات 👇🏻👇🏻👇🏻دوست دارید کلیک کنید و از ادامه ماجرا با خبر بشین🤩