یه سلام ویژه و متبرک بنام نور چشمی حضرت علی و فاطمه 

راستی یه خبر ویژه هم در این روز عزیز برای شما عزیزان دل هم داریم فقط باید امروز تا آخر راه با ما باشید