مسابقه

گل دخترا رسیدیم به یک سوال از همه گردش هایی که دراین سیاره کردین

عزیزان دل ازتون میخوایم یکبار دیگه به صفحات سیاره اپسیلون سر بزنین و این بار خیلی بادقت متن های توش را بخونین و بعد بیاین و به این سوال جواب بدین

متن همه عکس های این سیاره با یک کلمه مشترک شروع شده بود، اون کلمه چیه ؟

و حالا شما هم باتوجه به متن هر صفحه ازون تصویرها و با شروع همون کلمه یک جمله برامون بنویسین و ارسال کنین

منتظر متن های زیباتون هستیم تا با نام خودتون منتشرکنیم