مسافرین محترم کشتی نجات و رهایی
برایتان پیشاپیش سفر خوش و ایمنی را آرزو میکنم
لطفا برای بهره‌مندی از تمام خدمات این کشتی به راهنمای زیر توجه کنید؛
🚩 از توجه به این پرچم فراموش نکنید!
🏴 با دقت فراوان موارد این پرچم را مطالعه کنید.
🚪 ورودی های متفاوتی برای رفتن به داخل کشتی برای شما طراحی شده است سعی کنید تمام ورودی ها را به ترتیب امتحان کنید.
با آرزوی سفری خوش