خدایا شکرت که امام زمان ما با اون همه بزرگی و عظمتش هر وقت که بخواهیم واسه ما وقت داره و به حرفمون گوش میده
خدایا شکرت که راه ارتباط با امام زمانمون رو درونمون قرار دادی اینطوری هر زمان با هر امکاناتی میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم.
خدایا شکرت که حاکم دنیای من امامی که میتونه دنیا رو واسه همه گلستان کنه
خدایا شکرت که هر کجا سوالی داشته باشم از عالم ترین فرد دنیا می تونم راهنمایی بگیرم
خدایا شکرت که داناترین مخلوقت رو میتونم به عنوان معلم انتخاب کنم
خدایا شکرت که بهترین مخلوق رو برای راهنمایی ما فرستادی
خدایا شکرت که هر جایی که دلمون بگیره کسی را داریم که باهاش درد دل کنه
خدایا شکرت که من میتونم با بهترین انسان روی کره زمین دوست بشم

خدایا شکرت که هر زمان از یه ظلمی ناراحت میشیم یه پدر مهربون داریم که باهاش حرف بزنیم و درد دل کنیم.
خدایا شکرت که منجی ما سوپرمن و بتمن و سایر موجودات خیالی نیستند که هرکدوم هزارتا ایراد داشته باشند و به هیچ کجا وصل نباشند
خدایا شکرت که منجی ما بهترین مخلوق توسط قدرتش به نیروی الهی تو متصل است هیچ خطا و اشتباهی در کارش نیست همه مردم جهان رو پدران دوست دارم واسه همشون وقت داره واسه همشون دعا میکنه واسه همشون کار میکنه هیچ حد و مرزی نداره محبتش به واسطه وجود پاک و مهربانش به همه عرضه میکنه