با گروهي گردشگر همراه شدم ،خوشبختانه بيشتر اعضاي گروه هم سن و سال هم بوديم .هر چه به هتل نزديكتر ميشديم هيجان من بيشتر ميشد .از دور رنگهاي سبز و آبي ساختمان هتل جلوه گري ميكرد .نور پردازی اطراف هتل بی نظیر بود 😯🤩😍

 

 

حالا روبروی هتل قرارگرفته بودم ……🏢
از شدت هیجان صدای قلبم❤️ رو میشنیدم .مات و مبهوت به زیبای های خیره کننده هتل نگاه میکردم .یک دفعه به خودم اومدم و خجالت کشیدم ،وقتی به هم گروهی هام نگاه کردم ،نفس راحتی کشیدم چون همه اون ها هم تقریبا همین حالتهای منو داشتند …🤭🤭🤭
ما با هدایت لیدر هتل به داخل هتل رفتیم😯😬
واااااای این هتل خیلی بزرگ‌تر ،عجیب تر و زیبات از اون چیزی بود که شنیده بودیم …..

 

تصاویر اتاق‌های هتل در قسمت لابی روی دیوارها بود و یکسری از ویژگیهای اتاق زیر اون نوشته شده بود ..
هر نفر جلوی هر تصویری که می ایستاد بلند می گفت : من حتما این اتاق رو انتخاب میکنم اما با دیدن تصویر بعدی تغییر عقیده میداد و همینطور ادامه داشت …
🤭🤭🤭
همه مات و گیج بودیم و دوست داشتیم حتما بهترین اتاق رو انتخاب کنیم ولی این امکان نداشت 😔
چون همه جای این هتل شگفت انگیز بود و نمیتونستی بین این همه زیبایی فقط یکی رو انتخاب کنی ….😔😔😔🤷‍♀️🤷‍♀️
مسافر عزیز برای ادامه گردش در این هتل هرکجا کره دیدی کلیک کن