باورتون نمیشه که چه قدر هممون احساس خاصی داشتیم🥺
با چندتا از بچه ها جمع شديم تو لابي هتل تا يك برنامه اي بريزيم براي جستجوي ليدر !!
هر كس یک چيزي مي گفت ودر نهایت به هيچ نتيجه اي نمي رسيديم😖😖😖
در همين حال وهوا بودیم كه مسئول اطلاعات هتل اومدن سراغمون و گفتن بچه ها يك تور ويژه گردشگري هتل داريم ،دوست دارين از اين تور استفاده كنين ؟؟؟
من فكر ميكنم حتي براي پيدا كردن ليدر هم بهتون كمك كنه ….!!!😲😲😃
باورتون نمیشه
دست از پا نمیشناختیم….
همگي خيلي خوشحال شديم چون خيلي دوست داشتيم قسمتهاي مختلف اين هتل و اطرافش رو ببينيم …..
شايد در اين گردش با ليدر هم روبرو شدیم و يا اينكه اصلا سازنده هتل رو ببينيم .🤩🤩🤩
خيلي با هيجان گفتيم ✋🏻
ما آماده ايم 🙂
و
همراه شديم با اين تور ويژه …..