همگیمون بعد از ثبت نام ویژه ای که انجام دادیم 🤭در لابی لاکچری هتل منتظر کلید 🔐اتاق های انتخاب شدمون نشستیم🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️

 

 

مسئول اطلاعات سراغمون اومدن یکی يكي کلید ها رو بهمون تحویل دادن🤩
یکی از بچه ها که هنوز متعجب از نگرفتن جواب‌سوالاتش بود رو به مسئول اونجا کرد وگفت: ما دوست داریم قبل از رفتن به اتاق ها مون جواب سوالاتمون رو بگیریم😬🙄🤐
اون آقا با خنده گفتن:لطفاً همگی برین اتاقتون و کمی استراحت کنید سفر سختی رو در پیش داشتین و خواهید داشت ……..
نیاز دارین که کمی استراحت کنین😴
اما ساعت ۳ در لابی هتل منتظرتون هستم تا شما رو با کسی آشنا کنم که بتونه پاسخ تمامی سوالاتتون رو بده🙂
همگی خوشحال از این وعده و پر بودیم از🤩
هیجان اقامت در این هتل شگفت انگیز 🏢
هیجان از دیدن کسی که قرار پاسخ سوالاتمون رو بده😎
وهیجان دیدن اتاقامون😍