سلام حضرت دلها

عیدتون مبارررررک مهربان تراز پدرم

میخواهیم امروز از طرف شما به دخترای گلمون تبریک بگیم

این عید بندگی رو قدم به قدم جلو اومدیم تا لحظه به لحظه خودمون روبه شما نزدیک و نزدیکتر کنیم…
حتما با این همه لطفی که میزبان این ماه در حقمون داشتن اونقدر پاک شدیم که قدمی به شما نزدیکتر شده باشیم
میخواهیم این عید را شاد شاد شاد باشیم و شادی کنیم…..
هزار تا دلیل داره شادی مون اما بیشتر از همه بابت این نزدیک شدن به شما
تَقبّل مِّنا